Gelecek Turizmde

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM NEDİR?

Kitle turizmi ülkeler ve yerel topluluklar için önemli bir ek gelir kaynağı olarak görülse de, kimi destinasyonlarda plansız bir şekilde uygulanarak toplumsal ve doğal bozulmalara yol açtı. Kimi destinasyonlarda ise kitle turizmi; yerel halka, turizm unsurlarına ve yerel değerlere olumlu etki edecek şekilde gelişmedi. Kitle turizminin bu problemlerinin yarattığı ihtiyacı karşılamak adına sürdürülebilir turizm kavramı ortaya çıktı. Sürdürülebilir turizmin temel amacı olarak, turizmin asıl kaynağı olan doğal ve toplumsal değerlerin korunmasını ön plana çıkararak turistik faaliyetlerin uzun vadede kalıcı olmasını gösterebiliriz.

Ulaşım olanaklarının artması ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi turizmin daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamış olsa da, bu artış doğru planlanmadığı destinasyonlarda doğal, çevresel ve kültürel kaynakların tahribatını da beraberinde getiriyor. Konaklama ve altyapı gibi ihtiyaçlar için doğal güzelliklerin tahrip edilmesinden kısa vadeli kazançlar için turistlere yönelik ekonomik faaliyetler sonucu yerel değerlerin arka plana atılmasına kadar bunun örneklerini görmemiz mümkün.

Sürdürülebilir turizmin temel tanımını turistler kadar ev sahibi toplulukların da ihtiyaçlarını gözeterek çevresel, sosyal ve kültürel değerlerin korunmasını ve bu sayede ekonomik olarak da kısa vadeli değil kalıcı bir fayda sağlamayı amaçlayan bir turizm yaklaşımı şeklinde yapabiliriz.

Sürdürülebilir turizm sayesinde,

• Ekolojik süreçler devam ettirilip doğal miras ve biyolojik çeşitlilik korunarak gelecek nesiller için de çevresel kaynakların optimal kullanımı sağlanabilir.

• Ev sahibi toplulukların sosyokültürel değerleri ve varlıklarınana saygı gösterilerek kültürel mirasın korunmasına ve kültürlerarası anlayışın gelişmesine katkıda bulunulabilir.

• Ev sahibi topluluklarda kalıcı istihdam ve gelir olanakları sağlanmasıyla adil paylaşılmış bir sosyoekonomik getiri sağlanabilir, yerel düzeyde kalıcı ve ölçeklenebilir kalkınma modelleri oluşturulabilir. Eşitlikçi katılım modelleriyle kadınların, kırsal ve yoksul toplulukların fayda sağlayabileceği bir gelir yaratılabilir.

• Turistlerin yerel yaşam alanını, yaban hayatını, yerel kültürel değerleri ve gelenekleri keşfetmesini; yerel kültüre saygı duymasını sağlayabilir.

• Yerel halk içinse kültürel, doğal ve tarihi unsurlar ve sosyoekonomik değerler hakkında farkındalık yaratıp sosyal sermayenin gelişmesiyle bu kaynakların korunmasını teşvik edebilir.

GİZLİLİK KOŞULLARI

Bu sitenin sahibi Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Anadolu Efes)’dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır.
http://www.gelecekturizmde.com yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Anadolu Efes internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Anadolu Efes önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.
Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler Anadolu Efes’in önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz. Bu siteye erişim serbest ve anonimdir.
Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.
Anadolu Efes bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir
Anadolu Efes web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, Anadolu Efes sorumlu tutulamaz.
Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revize de gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü Anadolu Efes’e hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine Anadolu Efes’i hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.
Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo v.b. gibi) telif hakkı Anadolu Efes’e ve ortaklarına aittir. Anadolu Efes’in yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Anadolu Efes her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder.