SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMLE YEREL KALKINMA ATILIMI

Sürdürülebilir turizmle yerel kalkınma atılımı Anadolu’nun birçok yerinde sürdürülen “Gelecek Turizmde” projesi turizme dayalı yerel kalkınma modelleri için iyi örnek KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkmma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında 2007 yılından bu yana yürütülen “Gelecek Turizmde” projesiyle, Türkiye’nin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, bu alandaki istihdamı artırmak ve sürdürülebilir turizm projeleri üzerinden yerel kalkınmaya destek olmak amaçlanıyor.

SAKIN ŞEHİR Projenin temeli Erzurum’un Uzundere İlçesi’nde 2007-2013 arasında DATUR (Doğu Anadolu Turizm Geliştirme) ile yürütülen çalışmalara uzanıyor. Bu çalışmalar sonucunda Uzundere İlçesi 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edildi ve Türkiye’nin “sakin şehir” (cittaslovv) unvanı alan 1 l’inö kenti oldu. Buradan kazanılan bölgesel deneyimler, 2013 yılında ulusal düzeye taşındı. Her yıl 3 yeni sürdürülebilir turizm fikrine fon ve mentörlük desteği sağlanıyor. Halen; Misi Köyü (Bursa), Seferihisar (izmir), Safranbolu (Karabük), Edremit (Balıkesir), Saimbeyli (Adana), Keçiborlu (İsparta), Mardin, Şanlıurfa ve Malatya’daki 9 projeye destek veriliyor.

Bursa’nın 2000 yıllık tarihi Misi Köyü’nde, 15 yıl öncesine kadar yöre hallanın en önemli geçim kaynağı olan ipek böceği yetiştiriciliği zanaatı proje ile yeniden canlandırılıp, turizm sektörüne kazandırıldı.

İzmir’in Seferihisar bölgesinde kadınların öncülüğünde yöreye özgü birbirinden farklı tatlann markalaştınlması ve tüm Türkiye’ye tanıtılması ile bölge turizminin gelişimine katkı sağlandı.

Safranbolu’nun kendi kültürel mirasını taşıyan hediyelik eşya ihtiyacının giderilmesi için yerli-yabana turistler arasında anketler düzenlendi. Anket sonuçlan doğrultusunda Derin Sanyer danışmanlığında tasarım yanşması düzenlendi Seçilen tasarımlar yerel esnaf tarafından üretilmeye başlandı.

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde zeytinyağı ile yapılan yöresel tatlar öne çıkarılıp markalaştırılarak, gurme turizmine ve kadınların bu alanda istihdamına destek olunması amaçlanıyor.

Mardin’deki İpekyolu Misafir Evi’nin turizm alanında kadın girişimcileri teşvik eden yerel bir model olması amacıyla kadınlara turizm eğitimi verildi. 22 yataklı iki pansiyonda kadınlara istihdam olanağı sağlanıyor.

Dünyanın en eski tapınağının bulunduğu Urfa’nın Göbeklitepe alanında günümüzden 12 bin yıl öncesine dayanan taş işçiliğinin gelecek kuşaklara aktarılması için taş işçiliği atölyesi kuruldu. 6’sı kadın 21 kişi taş işçiliği eğitimi aldı; bu kadınlar aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın taş işçileri oldular.

Yerleşik hayatin ilk kalıntılarına rastlanan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün tanıtılması ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kalıcı olarak alınması için çalışmalar sürdürülüyor.