Gelecek Turizmde

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMLE YEREL KALKINMA ATILIMI

27 Aralık 2018

Sürdürülebilir turizmle yerel kalkınma atılımı Anadolu’nun birçok yerinde sürdürülen “Gelecek Turizmde” projesi turizme dayalı yerel kalkınma modelleri için iyi örnek KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkmma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında 2007 yılından bu yana yürütülen “Gelecek Turizmde” projesiyle, Türkiye’nin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, bu alandaki istihdamı artırmak ve sürdürülebilir turizm projeleri üzerinden yerel kalkınmaya destek olmak amaçlanıyor.

SAKIN ŞEHİR Projenin temeli Erzurum’un Uzundere İlçesi’nde 2007-2013 arasında DATUR (Doğu Anadolu Turizm Geliştirme) ile yürütülen çalışmalara uzanıyor. Bu çalışmalar sonucunda Uzundere İlçesi 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edildi ve Türkiye’nin “sakin şehir” (cittaslovv) unvanı alan 1 l’inö kenti oldu. Buradan kazanılan bölgesel deneyimler, 2013 yılında ulusal düzeye taşındı. Her yıl 3 yeni sürdürülebilir turizm fikrine fon ve mentörlük desteği sağlanıyor. Halen; Misi Köyü (Bursa), Seferihisar (izmir), Safranbolu (Karabük), Edremit (Balıkesir), Saimbeyli (Adana), Keçiborlu (İsparta), Mardin, Şanlıurfa ve Malatya’daki 9 projeye destek veriliyor.

Bursa’nın 2000 yıllık tarihi Misi Köyü’nde, 15 yıl öncesine kadar yöre hallanın en önemli geçim kaynağı olan ipek böceği yetiştiriciliği zanaatı proje ile yeniden canlandırılıp, turizm sektörüne kazandırıldı.

İzmir’in Seferihisar bölgesinde kadınların öncülüğünde yöreye özgü birbirinden farklı tatlann markalaştınlması ve tüm Türkiye’ye tanıtılması ile bölge turizminin gelişimine katkı sağlandı.

Safranbolu’nun kendi kültürel mirasını taşıyan hediyelik eşya ihtiyacının giderilmesi için yerli-yabana turistler arasında anketler düzenlendi. Anket sonuçlan doğrultusunda Derin Sanyer danışmanlığında tasarım yanşması düzenlendi Seçilen tasarımlar yerel esnaf tarafından üretilmeye başlandı.

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde zeytinyağı ile yapılan yöresel tatlar öne çıkarılıp markalaştırılarak, gurme turizmine ve kadınların bu alanda istihdamına destek olunması amaçlanıyor.

Mardin’deki İpekyolu Misafir Evi’nin turizm alanında kadın girişimcileri teşvik eden yerel bir model olması amacıyla kadınlara turizm eğitimi verildi. 22 yataklı iki pansiyonda kadınlara istihdam olanağı sağlanıyor.

Dünyanın en eski tapınağının bulunduğu Urfa’nın Göbeklitepe alanında günümüzden 12 bin yıl öncesine dayanan taş işçiliğinin gelecek kuşaklara aktarılması için taş işçiliği atölyesi kuruldu. 6’sı kadın 21 kişi taş işçiliği eğitimi aldı; bu kadınlar aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın taş işçileri oldular.

Yerleşik hayatin ilk kalıntılarına rastlanan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün tanıtılması ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kalıcı olarak alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

GİZLİLİK KOŞULLARI

Bu sitenin sahibi Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Anadolu Efes)’dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır.
http://www.gelecekturizmde.com yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Anadolu Efes internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Anadolu Efes önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.
Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler Anadolu Efes’in önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz. Bu siteye erişim serbest ve anonimdir.
Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.
Anadolu Efes bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir
Anadolu Efes web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, Anadolu Efes sorumlu tutulamaz.
Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revize de gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü Anadolu Efes’e hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine Anadolu Efes’i hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.
Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo v.b. gibi) telif hakkı Anadolu Efes’e ve ortaklarına aittir. Anadolu Efes’in yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Anadolu Efes her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder.