Özel Çevre Koruma Bölgeleri

Özel Çevre Koruma Bölgeleri: 13 Kasım 1989 tarih ve 20341 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, Türkiye’nin sahip olunan eşsiz doğal güzelliklerin koruma altına alındığı bölgelerdir.