1 – Gelecek Turizmde nedir?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes tarafından Türkiye’de turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesi, girişimciliği teşvik ederek yerel modellerin oluşturulması, kamu, üniversiteler ve sivil toplumu bir araya getirerek turizme katkı sağlamayı amaçlar. Projelere fon desteğinin yanı sıra eğitim, planlama, teknik destek, iletişim ve danışmanlık gibi […]

2 – Sürdürülebilir Turizm nedir?

Sürdürülebilir turizmi; “turistlerin, turizm endüstrinin, çevrenin ve yöre halkının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran; tüm turistik faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini dikkate alan turizm” şeklinde tanımlamak mümkündür. Sürdürülebilir turizm, turizmin özel bir kolu değil; tüm turizm sektörünü yönlendirmesi gereken bir yaklaşım olarak ele alınmalıdır. Çünkü turizmde sürdürülebilirlik, sadece çevrenin korunması için değil, […]