1 – Gelecek Turizmde’ye ön başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Başvuru için gerekli belgelere www.gelecekturizmde.com adresinden erişilecektir. Başvurular, web sitesinde yer alan Hibe Başvuru Rehberinin ekinde ve web sitesinde yer alan Proje Başvuru Formu’nda belirtilen talimatlara uygun şekilde iletilmelidir. Başvuru dokümanları; Ek-1 Başvuru Formu, Ek-2 Gösterge Niteliğinde Bütçe Formu, Ek-3 Başvuru Sahibinin Beyanı’ndan oluşmaktadır ve birlikte sunulmalıdır. Başvuru formu ve ekleri, son başvuru tarihi olan 15 Nisan 2024’e […]

3 – Halihazırda boşta bulunan kamu binalarının Gelecek Turizmde’ye başvuracağım proje kapsamına alınması ya da bu proje için tahsis edilmesi hususunda kime başvurmalıyım?

Proje kapsamında kullanılması planlanan bina ve arazilerin başvuru sahibi kuruluşa tahsis edilebilmesi/kiralanması/devredilebilmesi için, söz konusu taşınmazın hangi kurum veya kuruluşa ait olduğu tespit edilerek (örneğin köy muhtarlığı, belediye, bakanlık, vs.) ilgili makamla iletişime geçilmesi gerekmektedir. Ön başvurunun ilk değerlendirme aşamasını geçmesi durumunda, başvuru sahibi kuruluş bahsi geçen taşınmazın proje kapsamında kullanımına ilişkin ruhsat/izin/karar/tahsis yazısını sunmakla […]

4 – Gelecek Turizmde’ye Muğla dışından başvuru yapılabilir mi?

Proje kapsamında kullanılması planlanan bina ve arazilerin başvuru sahibi kuruluşa tahsis edilebilmesi/kiralanması/devredilebilmesi için, söz konusu taşınmazın hangi kurum veya kuruluşa ait olduğu tespit edilerek (örneğin köy muhtarlığı, belediye, bakanlık, vs.) ilgili makamla iletişime geçilmesi gerekmektedir. Ön başvurunun ilk değerlendirme aşamasını geçmesi durumunda, başvuru sahibi kuruluş bahsi geçen taşınmazın proje kapsamında kullanımına ilişkin ruhsat/izin/karar/tahsis yazısını sunmakla […]

8 – Gelecek Turizmde’nin destekleyeceği örnek projeler nelerdir?

Örnek olarak verilebilecek proje içerikleri sürdürülebilir turizm ilkeleri (detaylı bilgi için başvuru rehberi bölüm 1.1’e bakınız) doğrultusunda kurgulanmış, yöre halkının doğal ve kültürel değerlerini fark ederek, bunların korunması ve tanıtılmasına yönelik geliştireceği yenilikçi projeler, insan ve doğa dengesini koruyarak, doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik bilinçlendirici projeler ve toplumun refah düzeyini artırmaya yönelik kültürel, doğa […]

10 – Gelecek Turizmde’ye başvururken göz önünde bulundurulması gereken faktörler nelerdir?

Gelecek Turizmde tekliflerinin geliştirilmesi esnasında aşağıdaki faktörler mümkün olduğunca göz önünde bulundurulmalıdır: Cinsiyet Eşitliği: Evde ve kamusal alanda roller ve sorumluluklar, karar verme sürecinde güç ilişkileri, gelişmeye yönelik imkânlara ve kaynaklara erişim ve yönetim konularında kadın erkek arasındaki sosyal farklılıkların giderilmesi. Yoksulluğun Azaltılması: Halihazırda yoksul ve hizmet götürülemeyen insanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi. Çevresel Sürdürülebilirlik: Bu ihtiyaçların yalnızca […]

11 – Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi’nde “Projenin maddi kaynakları ile faaliyet esnasında kar elde edilmemesi koşuluyla, gelir sağlayıcı faaliyetler bu teklif çağrısı kapsamında yer alabilir” ifadesi bulunuyor ancak, ekonomik süreklilik ve yerel kalkınma ilkelerini göz önünde bulundurduğumuzda, projenin ekonomik sürdürülebilirliğini ve yerel kalkınmayı sağlamak için proje faaliyetlerinden kar elde edilmesi gerekmez mi?

Yukarıda geçen “projenin, maddi kaynakları ile kar elde etmek amacıyla yürütülen gelir sağlayıcı faaliyetler” ifadesi ile; bir nihai ürünün ya da hizmetin doğrudan alım-satımı gibi, Gelecek Turizmde desteği ile satın alınan mal ve hizmetlerin yerel ekonomiye ek fayda sağlamayacak ya da kapasitenin gelişmesine katkıda bulunmayacak şekilde doğrudan kar elde etmek üzere faydalanıcılara sunulduğu faaliyetler kastedilmektedir. […]