1 – Projemiz için dışarıdan alınması gereken hizmetler varsa (proje kapsamında kullanılacak teknik ekipmanın kiralanması yazılım üretilmesi, mobil uygulama, tasarım, reklam, çizim, hukuki veya teknik danışmanlık gibi) bu tip giderler bütçeye nasıl yansıtılmalıdır?

Bütçe Formunun her faaliyet için ayrılmış “Hizmet Alımı” başlığı altında her türlü hizmet çeşidi için maliyet belirtebilirsiniz. Alınabilecek hizmet çeşitleri soruda belirtilen hizmetler ile sınırlı olmayıp, projenin içeriğine göre çeşitlilik gösterebilir. Projelerin içeriğine uygun bulunmayan hizmet alımı maliyetleri ya da piyasa değerinin üzerinde belirlenen maliyetler hakkında açıklama talep edilebilir ve bu bütçe kalemlerinde indirim yapılabilir. […]

2 – Bütçe Formu’nu doldururken proje kapsamında gerçekleştirilecek restorasyon ya da bir inşaat ile ilgili tam ve eksiksiz bir maliyet mi çıkarmalıyım, yoksa yaklaşık maliyeti belirtmem yeterli olur mu?

Bütçe harcamaların azami miktarını belirleyen öngörülen maliyetleri göstermelidir. Dolayısıyla belirtilen bütçe tutarı sözleşme makamına (UNDP) sunulduktan sonra arttırılamaz, ancak kontrol ve değerlendirme aşamasında düşürülebilir. Bu nedenle bütçe formu doldurulurken mümkün olduğunca gerçek ve uygun maliyetler hesaplanmalı, götürü bedel verilmemeli, gerçekçi ve maliyeti etkin bir bütçe sunulmalıdır.

7 – Gelecek Turizmde kapsamında kabul edilmeyecek giderler nelerdir?

Projede görevlendirilmiş personele ait maaş, sosyal sigorta ve ücret ile çalışanın hak kazandığı diğer ödemeler, Kamu görevlilerine ödenecek maaşlar, Borçlar ve zarar veya borç karşılıkları, Proje teklifi hazırlama giderleri Proje faaliyetleri başlamadan önce gerçekleşmiş harcamalar, Proje ile ilgisi olmayan harcamalar, Faiz giderleri, Ulusal ya da uluslararası başka bir hibe ya da destek programı kapsamında finanse […]

8 – Bütçe formunda yer alan kalemler tam olarak neleri karşılıyor?

1. Hizmet alımları • Uygun maliyetler: Proje faaliyetlerinde belirtilen danışmanlık, uzmanlık, çeviri giderleri, tercüman, rehber, mütercim giderleri • Uygun olmayan maliyetler: Proje yürütücülerin maaşları 2. Seyahat • Uygun maliyetler: Proje faaliyetlerinde belirtilen seyahat ve konaklama giderleri • Uygun olmayan maliyetler: Proje faaliyeti dışında Proje yürütücüleri tarafından yapılan ulaşım, seyahat ve konaklama giderleri 3. Organizasyon • […]