2 – Gelecek Turizmde desteklediği projelerin maliyetlerinin yüzde kaçını karşılayacak? Geri ödeme olacak mı?

Gelecek Turizmde (maksimum 300.000.-TL olmak kaydıyla) proje maliyetlerinin %100’ünü karşılayacaktır. Proje maliyetinin 300.000.- TL’den fazla olması durumunda başvuru sahibi tarafından sağlanacak ya da kullanılacak diğer kaynakların belirtilmesi gerekmektedir. Gelecek Turizmde desteklediği projelere hibe şeklinde finansman sağlayacaktır. Hibe yararlanıcılarından “Hibe Sözleşmesi” kurallarına uygun davrandıkları sürece geri ödeme yapmaları istenmeyecektir.

3 – Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerin harcamaları nasıl karşılanacak? Hibe faydalanıcısı kuruluşlara nasıl ödeme yapılacak? Hibe faydalanıcısı kuruluş harcamalarını nasıl yapacak?

Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek Proje Sahibi Kuruluş ve Sözleşme Makamı (UNDP) arasında imzalanacak sözleşmeye istinaden, Proje Sahibi Kuruluş “Hibe Faydalanıcısı” olarak nitelendirilecek ve tüm ödemeler hibe faydalanıcısı kuruluşun banka hesabına yapılacaktır. Proje Sahibi Kuruluş ve Sözleşme Makamı (UNDP) arasında imzalanacak sözleşme ile kesinleşen bütçe kalemleri, proje faaliyet planı doğrultusunda, aşağıda açıklanan şekilde üç ödeme dilimi […]