SKH 10: EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

  • Yoksulluk içinde yaşayanlar da dahil olmak üzere yerel halkı turizm değer zincirine dahil ederek onlara iş imkanları yaratır, eğitimler verir ve istihdam edilmelerini sağlar.