SKH 11: SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR VE YAŞAM

  • Dünyanın kültürel ve doğal mirasını koruma çalışmalarına katkı sağlar.