SKH 12: SORUMLU TÜKETİM VE ÜRETİM

  • Yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesini teşvik eder.
  • Gıda atığının ve kayıplarının azaltılmasına destek olur.
  • Yerel kültür ve ürünleri teşvik eden ve iş imkanları yaratan sürdürülebilir turizmi destekleyen politikalar geliştirir ve uygular.