SKH 14: SUDAKİ YAŞAM

  • Karasal faaliyetlerden kaynaklı deniz çöpünün engellenmesi ve su kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlar. Çöplerin yanlış yönetimini ve denize çöp atılmasını önler.
  • Deniz ve kıyı ekosisteminin sürdürlebilir yönetimi ve korunmasına katkı sağlar, biyolojik çeşitliliğin ve balık stoklarının korunmasına çalışır.
  • Deniz kaynaklarının korunmasında sürdürülebilir turizmi araç olarak kullanır.