SKH 15: KARASAL YAŞAM

  • Biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşam alanlarının korunmasını sağlar.
  • Ekosistemler ve doğal kaynaklar üzerindeki etkileri ölçer, yönetir ve azaltır.
  • Korunan türlerin yasadışı avlanmasının ve kaçakçılığının önlenmesini teşvik eder.
  • Ziyaretçilerin yerel kültürlerle etkileşim de dahil olmak üzere, ormanları veya doğal alanları ziyaret ederken uygun davranışlar sergilemesi hakkında farkındalık yaratır.