SKH 5: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

  • Kadınların turizm ile ilgili tüm iş alanlarında her aşamada karar alma ve yönetişime yeterli katılımını teşvik eder ve destekler.
  • Küçük işletmeler ve kadın girişimciler dahil olmak üzere, kadınların sahip olduğu işletmelerle iş ilişkilerini destekler ve genişletir.