SKH 8: İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

  • İlgili ürün ve hizmetler ile turizm değer zincirlerine katılmak için toplulukları iş birliğine çağırır.
  • Genç girişimcilere yatırım/mentorluk yaparak ve turizm ile ilgili girişimleri teşvik ederek girişimcilik kültürünü destekler.
  • İş imkanları yaratmak ve yerel ekonomik kalkınmaya destek vermek için sürdürülebilir turizm alanında yatırım yapar.
  • Üretken istihdama katılmayı ve insana yakışır iş olanakları yaratmayı, girişimciliği, yaratıcılığı ve inovasyonu destekleyen ve finansal hizmetlere erişim de dahil olmak üzere mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasını ve büyümesini destekleyen kalkınma odaklı politikaları teşvik eder.