SKH1: YOKSULLUĞA SON

Geçim kaynakları kısıtlı olan yerel halk için yöreye özgü turizm ürünleri ve hizmetlerinin geliştirilmesini destekleyerek, yeni gelir kaynağı yaratır. Yoksulluk içinde yaşayanlar da dahil olmak üzere yerel halkı turizm değer zincirine dahil ederek onlara iş imkanları yaratır, eğitim olanakları sunar. Mesleki ve girişimcilik becerilerini geliştirmek için sivil toplum ağlarıyla iş birlikleri kurar (tur rehberleri, yerel sanatçılar, yerel gıda toplulukları, vb.).