GELECEK TURİZMDE

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir turizm programı olan Gelecek Turizmde programı kapsamında, 15 yıldır yerel kalkınmaya, kadınların güçlenmesine ve yerelde yeni istihdam olanakları yaratılmasına katkıda bulunuyoruz.

2007 yılında başladığımız program ile ülkemizde, deniz-kum-güneş olan turizm anlayışını deneyim turizmine doğru genişletmeyi ve dört mevsim 12 ayı kapsayacak bir yerel kalkınma modeli oluşturmayı hedefledik.

2007- 2013

Bu yıllar arasında, Uzundere İlçesi’nde 20’den fazla ev pansiyonu kuruldu, turizme hizmet eden birçok sivil toplum kuruluşu faaliyete geçti, bisiklet ve yürüyüş rotaları oluşturuldu, rafting, kuş gözlemi gibi yerel festivaller düzenlendi.

Uzundere ilçesi 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edildi. Bu sayede, bölgede oluşturulan sürdürülebilir turizm modelinin kalıcılığı da sağlanmış oldu. Eş zamanlı olarak, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile birlikte 27 ilde turizm eğitimleri verildi ve 5.000’den fazla kişi turizm sertifikası aldı.

2013-2021

2013 yılında, beş yıllık bölgesel deneyimimizi ulusal düzeye taşımaya karar verdik ve her yıl üç projeye, fon desteğinin yanı sıra eğitim, planlama, teknik destek, iletişim ve danışmanlık gibi uygulama destekleri veriyoruz.

2022

Programın 15’inci yılında ise odağımızı, başlıca geçim kaynaklarından biri turizm olan ve geçen yıl çıkan orman yangınları nedeniyle zarar gören Muğla’ya çevirdik. Köyceğiz ve Akyaka’da yürütülecek çalışmalarla sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, bu alanların sürdürülebilir turizm destinasyonu olması ve bölgedeki farklı turizm çeşitlerinin ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz.

2023-2024

Gelecek Turizmde ile 2022-2024 arasında yürütülecek çalışmalarla, Muğla’nın sürdürülebilir turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında Akyaka, Köyceğiz ve Taşlıca’da 3 yeni alternatif turizm rotası oluşturulacak. Temmuz-Ağustos 2021 yangınlarından etkilenen Muğla’da sosyal ve ekonomik rehabilitasyon çalışmalarına destek olacak programla, afetlere dayanıklı bir sürdürülebilir turizm modeli için de güçlü bir altyapı oluşturulacak.

Program kapsamında, 500 kişiye sürdürülebilir turizm eğitimi verilecek, sürdürülebilir turizm alanında rol almak isteyen kadın girişimcilere de hibe, mentorluk ve iletişim desteği sağlanacak. Ayrıca, Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ardından bölgeye göç eden kadınların da içinde bulunduğu kadın kooperatiflerini destekleyecek projelere ağırlık verilecek. Muğla’daki çalışmalar kapsamında yayımlanan toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planıyla, cinsiyet eşitliği perspektifine uygun fikirler ve faaliyetlerin uygulanması teşvik edilecek.

Gelecek Turizmde ayrıca Muğla’daki çalışmalarında sorumlu turist kavramına odaklanacak. Böylece sadece turizmden gelir elde eden yöre halkı ve sektörün sürdürülebilir turizme geçişini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgeyi ziyaret edenlerin turizme bakış açılarının ve tercihlerinin değişmesine de katkı sağlanacak.

İklim kaynaklı afetlerin turizme yönelik artan tehdidini dikkate alan Gelecek Turizmde kapsamında, Akyaka ve Köyceğiz’deki turizm işletmesi sahiplerine ve yöre halkına yangın ve doğal afetlerle mücadele eğitimleri verildi.

Ayrıca, orman yangınlarına hızlı müdahaleyi desteklemek için bölgedeki kamu kurumlarıyla birlikte belirlenen Köyceğiz Sultaniye’ye ve Akyaka Orman Kampı’na 3 tonluk su tankları yerleştirildi.

Muğla’da gerçekleştirilecek çalışmalarda yol gösterici olacak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı hazırlandı.

Ziyaretçilerin sosyal, kültürel ve doğal değerleri koruması ve sürdürülebilir turizmi desteklemesi amacıyla Akyaka ve Taşlıca’da sorumlu turist tabelaları yerleştirildi.

Hedeflenen Çıktılar

Akyaka, Köyceğiz ve Taşlıca’da destinasyonu destekleyecek 3 yeni alternatif turizm rotasının oluşturulması, en az 4 kadın girişimciye hibe, mentorluk ve iletişim desteği sağlanması, en az 500 kişiye sürdürülebilir turizm eğitimleri verilmesi programın planlanan çıktıları arasında.

Bununla birlikte, orman yangınları ile mücadele için belirlenen noktalara su tankları yerleştirilmesi ve bölge halkına yangın eğitimleri verilmesi de çalışmalar arasında yer alıyor.

Program kapsamında ayrıca, oluşturulan toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planıyla, programın yereldeki tüm paydaşları, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine uygun proje ve faaliyetler yürütmeye teşvik edilecek.

Gelecek Turizmde’nin rotaları hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Gelecek Turizmde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifi detayları için buraya tıklayabilirsiniz.