1 – Gelecek Turizmde nedir?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes tarafından Türkiye’de turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesi, girişimciliği teşvik ederek yerel modellerin oluşturulması, kamu, üniversiteler ve sivil toplumu bir araya getirerek turizme katkı sağlamayı amaçlar. Projelere fon desteğinin yanı sıra eğitim, planlama, teknik destek, iletişim ve danışmanlık gibi uygulama destekleri vererek, projelerin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalarını sağlar.