1 – Gelecek Turizmde’ye ön başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Başvuru için gerekli belgelere www.gelecekturizmde.com adresinden erişilecektir.

Başvurular, web sitesinde yer alan Hibe Başvuru Rehberinin ekinde ve web sitesinde yer alan Proje Başvuru Formu’nda belirtilen talimatlara uygun şekilde iletilmelidir. Başvuru dokümanları; Ek-1 Başvuru Formu, Ek-2 Gösterge Niteliğinde Bütçe Formu, Ek-3 Başvuru Sahibinin Beyanı’ndan oluşmaktadır ve birlikte sunulmalıdır. Başvuru formu ve ekleri, son başvuru tarihi olan 15 Nisan 2024’e kadar e-posta ile basvuru@gelecekturizmde.com adresine gönderilecektir.

Başvuru Formu’ndaki talimatlarda belirtilen hususlara ilişkin hatalar veya önemli tutarsızlıklar, Başvuru Formu’nun reddedilmesine sebep olabilir.