10 – Gelecek Turizmde’ye başvururken göz önünde bulundurulması gereken faktörler nelerdir?

Gelecek Turizmde tekliflerinin geliştirilmesi esnasında aşağıdaki faktörler mümkün olduğunca göz önünde bulundurulmalıdır:

  • Cinsiyet Eşitliği: Evde ve kamusal alanda roller ve sorumluluklar, karar verme sürecinde güç ilişkileri, gelişmeye yönelik imkânlara ve kaynaklara erişim ve yönetim konularında kadın erkek arasındaki sosyal farklılıkların giderilmesi.
  • Yoksulluğun Azaltılması: Halihazırda yoksul ve hizmet götürülemeyen insanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi.
  • Çevresel Sürdürülebilirlik: Bu ihtiyaçların yalnızca şu anda değil gelecek nesiller için de karşılanabilir olması için çevreyi koruyarak insani ihtiyaçların karşılanmasını hedefleyen kaynak kullanımı.
  • Sosyal İçerme: Hayatta tam kapasitelerine ulaşabilmeleri için, durumları ne olursa olsun, herkese eşit fırsatlar sunulabilmesi için gösterilen çabalar. (Bu çabalar kamu hizmetlerine herkesin eşit düzeyde erişimini ve kendi hayatlarını etkileyecek karar alma süreçlerini destekleyici politika ve eylemleri içerir)