11 – Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi’nde “Projenin maddi kaynakları ile faaliyet esnasında kar elde edilmemesi koşuluyla, gelir sağlayıcı faaliyetler bu teklif çağrısı kapsamında yer alabilir” ifadesi bulunuyor ancak, ekonomik süreklilik ve yerel kalkınma ilkelerini göz önünde bulundurduğumuzda, projenin ekonomik sürdürülebilirliğini ve yerel kalkınmayı sağlamak için proje faaliyetlerinden kar elde edilmesi gerekmez mi?

Yukarıda geçen “projenin, maddi kaynakları ile kar elde etmek amacıyla yürütülen gelir sağlayıcı faaliyetler” ifadesi ile; bir nihai ürünün ya da hizmetin doğrudan alım-satımı gibi, Gelecek Turizmde desteği ile satın alınan mal ve hizmetlerin yerel ekonomiye ek fayda sağlamayacak ya da kapasitenin gelişmesine katkıda bulunmayacak şekilde doğrudan kar elde etmek üzere faydalanıcılara sunulduğu faaliyetler kastedilmektedir. Gelecek Turizmde’nin genel amacı doğrultusunda, projelerin sürdürülebilir turizm ilkelerini benimseyerek, ürün gelişimi ve/veya insan kapasitesini geliştirerek, istihdam olanağı yaratarak yerel ekonomik kalkınmaya destek olmak amacıyla gelir sağlayacak faaliyetler sunması esastır.