11 – Başvuracak STK’ların faaliyet süresi önemli midir? Herhangi bir sınırlama var mı?

STK’ların faaliyet sürelerine ilişkin herhangi bir sınırlama olmamakla beraber, ön başvuru formlarının teknik değerlendirmesi sırasında başvuru sahibinin projeyi uygulama kapasitesi, önceki deneyimleri ve kurumsal amacının proje ile paralelliği göz önünde bulundurulacaktır.