2 – Bütçe Formu’nu doldururken proje kapsamında gerçekleştirilecek restorasyon ya da bir inşaat ile ilgili tam ve eksiksiz bir maliyet mi çıkarmalıyım, yoksa yaklaşık maliyeti belirtmem yeterli olur mu?

Bütçe harcamaların azami miktarını belirleyen öngörülen maliyetleri göstermelidir. Dolayısıyla belirtilen bütçe tutarı sözleşme makamına (UNDP) sunulduktan sonra arttırılamaz, ancak kontrol ve değerlendirme aşamasında düşürülebilir. Bu nedenle bütçe formu doldurulurken mümkün olduğunca gerçek ve uygun maliyetler hesaplanmalı, götürü bedel verilmemeli, gerçekçi ve maliyeti etkin bir bütçe sunulmalıdır.