2 – Gelecek Turizmde desteklediği projelerin maliyetlerinin yüzde kaçını karşılayacak? Geri ödeme olacak mı?

Gelecek Turizmde (maksimum 300.000.-TL olmak kaydıyla) proje maliyetlerinin %100’ünü karşılayacaktır. Proje maliyetinin 300.000.- TL’den fazla olması durumunda başvuru sahibi tarafından sağlanacak ya da kullanılacak diğer kaynakların belirtilmesi gerekmektedir. Gelecek Turizmde desteklediği projelere hibe şeklinde finansman sağlayacaktır. Hibe yararlanıcılarından “Hibe Sözleşmesi” kurallarına uygun davrandıkları sürece geri ödeme yapmaları istenmeyecektir.