2 – Sürdürülebilir Turizm nedir?

Sürdürülebilir turizmi; “turistlerin, turizm endüstrinin, çevrenin ve yöre halkının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran; tüm turistik faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini dikkate alan turizm” şeklinde tanımlamak mümkündür.

Sürdürülebilir turizm, turizmin özel bir kolu değil; tüm turizm sektörünü yönlendirmesi gereken bir yaklaşım olarak ele alınmalıdır. Çünkü turizmde sürdürülebilirlik, sadece çevrenin korunması için değil, sektörün geleceği için de son derece önemlidir.

Sürdürülebilir turizm ile turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkı ile ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.