2- Başvuru sahibi kuruluşa ait başvuru belgelerini ve sözleşmeyi imzalayan yetkili kişi projede görev alacak kilit personel ile aynı kişi olabilir mi?

Evet aynı kişi olabilir, ancak projenin ön başvuru aşamasını geçmesi durumunda başvuru sahibi kuruluş söz konusu kişinin yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve imza sirkülerini sunmakla yükümlüdür.