3 – Bütçe formunda yer alacak gider kalemleri KDV dahil mi yoksa hariç mi hesaplanacaktır?

Bütçe formunda yer alacak giderler KDV dahil hesaplanacak olup, söz konusu harcamaların piyasa fiyat değerlerinde olması gerekmektedir.