3 – Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerin harcamaları nasıl karşılanacak? Hibe faydalanıcısı kuruluşlara nasıl ödeme yapılacak? Hibe faydalanıcısı kuruluş harcamalarını nasıl yapacak?

Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek Proje Sahibi Kuruluş ve Sözleşme Makamı (UNDP) arasında imzalanacak sözleşmeye istinaden, Proje Sahibi Kuruluş “Hibe Faydalanıcısı” olarak nitelendirilecek ve tüm ödemeler hibe faydalanıcısı kuruluşun banka hesabına yapılacaktır. Proje Sahibi Kuruluş ve Sözleşme Makamı (UNDP) arasında imzalanacak sözleşme ile kesinleşen bütçe kalemleri, proje faaliyet planı doğrultusunda, aşağıda açıklanan şekilde üç ödeme dilimi halinde karşılanacaktır. Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerin ilk ödemesi, tüm gerekli evrağın tamamlanmasından sonra ve hibe faydalanıcısı kuruluş ile sözleşme makamı (UNDP) tarafından imzalanan sözleşmeyi takiben 10 gün içerisinde, başlangıç raporunun teslim edilmesinin ve onaylanmasının ardından, kabul edilen toplam bütçenin  % 40’ı kadar yapılacaktır. İkinci ödeme hibe faydalanıcısı kuruluşun proje ilerleme raporunu teslim etmesini ve bu dokümanın onaylanmasını takiben, saha izleme değerlendirme komitesinin raporları doğrultusunda, kabul edilen toplam bütçenin %40-%50 oranında yapılacaktır. Üçüncü ödeme ise hibe faydalanıcısı kuruluşun nihai raporunu teslim etmesini ve bu raporun onaylanmasını takiben, saha izleme değerlendirme komitesinin raporları doğrultusunda kabul edilen toplam bütçenin %10-%20’si oranında yapılacaktır. Hibe faydalanıcısı kuruluş harcamalarını sözleşme makamı (UNDP) tarafından belirlenen usullere göre yapacaktır. Hibe faydalanıcısı kuruluşlara bu konuyla ilgili bir eğitim verilecektir.