4 – Bireysel girişimler ve gerçek kişiler Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi?

Hayır, gerçek kişiler ve bireysel girişimler bu teklif çağrısına başvuramazlar.