4 – Gelecek Turizmde kapsamında seçilecek projelere yalnızca fon desteği mi sağlanacak?

Hayır, projelere Gelecek Turizmde ile sağlanacak fon desteğinin yanı sıra, eğitim, iletişim ve danışmanlık gibi uygulama destekleri de verilecek olup, projelerin işleyişi uzman bir ekiple takip edilerek etki ve sonuçların ölçümlenmesi sağlanacaktır.