4 – Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerde görevlendirilecek personele ücret veya maaş ödemesi yapılabilir mi?

Hayır, Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerde görevlendirilmiş personele proje kapsamında ücret veya maaş ödemesi yapılamaz. Ayrıca kuruluşlarda çalışanların sosyal sigorta, vergi gibi ve ücretleriyle ilgili olarak hak kazandıkları diğer giderler için de ödeme yapılamaz.