4 – Gelecek Turizmde’nin destekleyeceği örnek projeler nelerdir?

Örnek olarak verilebilecek proje içerikleri sürdürülebilir turizm ilkeleri (detaylı bilgi için başvuru rehberi bölüm 1.1’e bakınız) doğrultusunda kurgulanmış, yerel halkın doğal ve kültürel değerlerini fark ederek, bunların korunması ve tanıtılmasına yönelik geliştireceği yaratıcı projeler, insan ve doğa dengesini koruyarak, doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik bilinç arttırıcı projeler ve toplumun refah düzeyini artırmaya yönelik kültürel, doğa temelli, tarımsal, kırsal, eko turizm gibi turizm çeşitliliğini öne çıkaran projeler olabilir. Proje amaçlarına ulaşmak için tasarlanacak aktiviteler, aşağıdaki örnek aktivitelerden birden fazlasını içermeli fakat bunlarla sınırlı kalmamalıdır.

  • Envanter çalışması (örneğin; araştırma, kitap, video…)
  • Bilimsel araştırma çalışmaları, veri toplama, analiz ve uygulanabilir sonuçlar elde etme
  • Restorasyon/iyileştirme girişimleri
  • Yerel turizm ürünü geliştirme, yeni işgücü ve gelir getirici araçlar yaratma
  • İlgili kuruluşlar ile ağ kurma, topluluk oluşturma ve güçlendirme
  • Deneyim paylaşım platformları oluşturma (örneğin; eğitimler, çalıştaylar, yeni teknolojiler yoluyla…)
  • Yerel paydaşlar için kapasite geliştirme aktiviteleri (örneğin; yerel turizm aktörlerinin becerilerini güçlendirme, yeni fırsatlar sunma…)
  • Farkındalığı arttırıcı seminerler, eğitimler, festivaller ve kampanyalar (örneğin; yerel halka, yerel yöneticilere, sektöre yönelik…)
  • Destinasyon oluşturma, tanıtma

İçerik ve aktiviteleri sürdürülebilir turizm gelişmesi ile bağlantılı olan ve bu bağlantıyı açık olarak gösterebilen yaratıcı projeler desteklenecektir.