5 – Gelecek Turizmde tarafından desteklenecek projelerde insan kaynaklarına ayrılan bir bütçe kalemi var mı?

Hayır, Gelecek Turizmde ile desteklenecek projelerin bütçe kalemleri içerisinde proje personeli gibi bir insan kaynağı bütçesine yer verilmemektedir. Ancak proje faaliyetleri için danışmanlık hizmeti alınabilecektir. Bu hizmetlerin ve bedellerinin Bütçe Formu’nda belirtilmesi gerekmektedir.