5 – Proje için kiralayacağımız yerin kira sözleşmesinin süresi ne kadar olmalı, süre kısıtlaması var mı?

Proje kapsamında kullanılacak arsa, bina, ofis ya da mekâna ait kira sözleşmesinin en az 2 yıl süresince geçerli olması şarttır. Gelecek Turizmde’nin sürdürülebilirlik kriterleri açısından bakıldığında ise, kira sözleşmesi süresinin proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini engelleyecek yönde bir durum yaratmaması esastır.