6 – Bütçe Formunda yer alan tüm kalemler her faaliyette yer almak zorunda mı?

Hayır, Bütçe Formunda yer alan tüm kalemler her faaliyette yer almak zorunda değildir. Yapılacak olan faaliyete ilişkin doğrudan o faaliyetle ilgili maliyet hesaplanmalı ve ilgili kalemin başlığında yer almalıdır.