6 – Gelecek Turizmde tarafından desteklenen projelerde proje uygulaması kapsamındaki seyahat masrafları karşılanabilir mi?

Başvuru sırasında doldurulacak olan Bütçe Formu’nun ilgili kalemlerinde öngörülen seyahat maliyetleri, kabul edildiği takdirde proje bütçesi kapsamında karşılanabilir. Projenin uygulaması için gerekli seyahat bütçesi proje başvurusu yapılırken ilgili forma girilmelidir.