6 – Gelecek Turizmde kapsamında seçilen projeler ne kadar süre ile desteklenecektir?

Seçilecek projelerin uygulama süresi 6 aydır. Bununla beraber, bazı projelerin belirlenecek kriterleri karşılamaları ve desteğe ihtiyaç duymaları halinde uygulama süresinin sonunda da desteklenmelerine devam edilebilir.