6 – Kar amacı güden kuruluşlar ve şirketler Gelecek Turizmde’ye başvurabilir mi?

Hayır, kar amacı güden kuruluşlar ile şirketler bu teklif çağrısına başvuramazlar.