7 – Gelecek Turizmde kapsamında kabul edilmeyecek giderler nelerdir?

 • Projede görevlendirilmiş personele ait maaş, sosyal sigorta ve ücret ile çalışanın hak kazandığı diğer ödemeler,
 • Kamu görevlilerine ödenecek maaşlar,
 • Borçlar ve zarar veya borç karşılıkları,
 • Proje teklifi hazırlama giderleri
 • Proje faaliyetleri başlamadan önce gerçekleşmiş harcamalar,
 • Proje ile ilgisi olmayan harcamalar,
 • Faiz giderleri,
 • Ulusal ya da uluslararası başka bir hibe ya da destek programı kapsamında finanse edilmiş olan ya da finanse edilmesi sözleşmeye bağlanmış olan giderler,
 • Arazi veya bina alımları,
 • Kur farkı zararları,
 • Üçüncü taraflara verilen kredileri
 • Proje faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan, mevcut mülkiyetin yenilenmesine ilişkin harcamalar (ofis renevosyonu, restore edilmesi gibi) Proje faaliyeti kapsamında düzenlenecek bir organizasyonda sanatçı, gösteri grubu, eğlence, hostes, süsleme ve dekorasyon giderleri
 • Kira, ısınma, yakıt, su, elektrik giderleri, ofis mobilyaları, güvenlik ve temizlik giderleri hibe kapsamında kabul edilmeyen giderlerdir.