7 – Proje kapsamında restorasyon çalışmalarına destek talep edilebilir mi?

Gelecek Turizmde amaçları ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda kurgulanmış bir proje kapsamında,  proje aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli görülen bina, mekan vs. restorasyon iyileştirme giderleri için destek talep edilebilir.