8 – Bütçe formunda yer alan kalemler tam olarak neleri karşılıyor?

1. Hizmet alımları
• Uygun maliyetler: Proje faaliyetlerinde belirtilen danışmanlık, uzmanlık, çeviri giderleri, tercüman, rehber, mütercim giderleri
• Uygun olmayan maliyetler: Proje yürütücülerin maaşları

2. Seyahat
• Uygun maliyetler: Proje faaliyetlerinde belirtilen seyahat ve konaklama giderleri
• Uygun olmayan maliyetler: Proje faaliyeti dışında Proje yürütücüleri tarafından yapılan ulaşım, seyahat ve konaklama giderleri

3. Organizasyon
• Uygun maliyetler: Mekân giderleri, Yiyecek ve içecek
• Uygun olmayan maliyetler: Sanatçı, gösteri grubu ve eğlence, host ve hostes, süsleme ve dekorasyon giderleri

4. Tadilat
• Uygun maliyetler: Basit onarım kapsamında değerlendirilecek maliyetler
• Uygun olmayan maliyetler: Proje faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan, mevcut mülkiyetin yenilenmesine ilişkin harcamalar (ofis renovasyonu, restore edilmesi gibi)

5. Mal ve ekipman alımı ve kiralama
• Uygun maliyetler: mobilyaları ve tefrişat (örn. masa, sandalye, dolap, perde, çöp kovası,
halı, vb)
• Uygun olmayan maliyetler: Taşıt aracı satın alma ve kiralama giderleri, elektronik cihaz ve sarf malzemeleri satın alma ve kiralama giderleri, arsa veya bina alımı veya kiralanması. Ayrıca mobilya ve tefrişat için subjektif değerlendirmelere açık, gerçek ihtiyaç karşılığı olmayan malzemenin bu kalemden karşılanması mümkün değildir.

6. Tanıtım
• Uygun maliyetler: web sitesi tasarımı ve hosting, içerik oluşturma, tasarım ve basılı malzeme üretimi, ilan giderleri
• Uygun olmayan maliyetler: İlan ve reklam giderleri proje iletişimi kapsamında karşılanacaktır

7. Diğer

Uygun maliyetler: idari maliyetler (Proje bütçesinin herhangi bir kalemi altında doğrudan gider olarak bütçelendirilmemiş kalemlerdir. Örneğin lojistik giderleri, kargo ve kurye giderleri, kırtasiye malzemeleri, sarf malzemeleri (proje raporlamasında kullanılacak yazılım, fotokopi, toner, kartuş,)

Uygun olmayan maliyetler: Sigorta maliyetleri, finansal işlem ve kur farkı giderleri, her türlü insan kaynağı gideri, haberleşme, kira, ısınma, yakıt, su ve elektrik giderleri, ofis mobilyaları, güvenlik ve temizlik giderleri, borçlar veya zaralar, faiz ödemeleri, vergi, resim ve harçlar, seyahat belgesi (örn. pasaport) bedelleri, kredi ödemeleri ve proje fonlarının yönetimi ve muhasebeleştirilmesi sırasında oluşan giderler proje bütçesinden karşılanmayacaktır.