8 – Hibe kapsamında kabul edilecek giderlerin faturalandırılmış gider olması gerekli midir?

Evet, söz konusu giderlerin başvuru sahibi veya ortakların hesaplarında veya muhasebe kayıtlarında yer alması gerekir.