9– Gelecek Turizmde’ye başvuru yapan derneğin çalışmaları konu ile ilgili olmak zorunda mı?

Hayır, tüm sivil toplum kuruluşları Gelecek Turizmde’ye başvuru yapabilirler. Ancak başvuru rehberinde belirtildiği gibi “Teklif edilen projelerin başvuru sahibinin kurumsal amaçları ile paralel olması” teknik değerlendirme aşamasında daha fazla puan almalarına olanak sağlayacaktır.