9 – Sunacağımız projede dışarıdan sağlanacak hizmet alımlarının dernek üyelerimiz tarafından sağlanması mümkün müdür?

Hizmet alınacak kişi veya kurumların seçilmesi esnasında ilgili maliyetlerin rekabetçi koşullar altında belirlenmesi ve UNDP’nin mali düzenlemeleri ve kurallarına uyulması şartıyla, hizmet alımları başvuru sahibi veya ortak kuruluşların üyelerinden gerçekleştirilebilir.