SKH1: YOKSULLUĞA SON

Geçim kaynakları kısıtlı olan yerel halk için yöreye özgü turizm ürünleri ve hizmetlerinin geliştirilmesini destekleyerek, yeni gelir kaynağı yaratır. Yoksulluk içinde yaşayanlar da dahil olmak üzere yerel halkı turizm değer zincirine dahil ederek onlara iş imkanları yaratır, eğitim olanakları sunar. Mesleki ve girişimcilik becerilerini geliştirmek için sivil toplum ağlarıyla iş birlikleri kurar (tur rehberleri, yerel sanatçılar, yerel gıda toplulukları, vb.).

SKH 5: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Kadınların turizm ile ilgili tüm iş alanlarında her aşamada karar alma ve yönetişime yeterli katılımını teşvik eder ve destekler. Küçük işletmeler ve kadın girişimciler dahil olmak üzere, kadınların sahip olduğu işletmelerle iş ilişkilerini destekler ve genişletir.

SKH 8: İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

İlgili ürün ve hizmetler ile turizm değer zincirlerine katılmak için toplulukları iş birliğine çağırır. Genç girişimcilere yatırım/mentorluk yaparak ve turizm ile ilgili girişimleri teşvik ederek girişimcilik kültürünü destekler. İş imkanları yaratmak ve yerel ekonomik kalkınmaya destek vermek için sürdürülebilir turizm alanında yatırım yapar. Üretken istihdama katılmayı ve insana yakışır iş olanakları yaratmayı, girişimciliği, yaratıcılığı ve inovasyonu destekleyen ve finansal hizmetlere erişim de dahil olmak üzere mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasını ve büyümesini destekleyen kalkınma odaklı politikaları teşvik eder.

SKH 10: EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

Yoksulluk içinde yaşayanlar da dahil olmak üzere yerel halkı turizm değer zincirine dahil ederek onlara iş imkanları yaratır, eğitimler verir ve istihdam edilmelerini sağlar.

SKH 12: SORUMLU TÜKETİM VE ÜRETİM

Yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesini teşvik eder. Gıda atığının ve kayıplarının azaltılmasına destek olur. Yerel kültür ve ürünleri teşvik eden ve iş imkanları yaratan sürdürülebilir turizmi destekleyen politikalar geliştirir ve uygular.